اقای د.ع ۳۰ساله سلام من خیلی تنگی نفس دارم تند تند باد گلو میزنم نگرانم همه میگن از قلبته که نفست نمیاد راهنمایی میکنید. پاسخ/ علت اصلی تنگی نفس مربوط ریه و قلب است. اما شما که میگی باد گلو دارید و نفستون کم میاد کاملا مربوط به عفونت ریه و ورم معده است. بدون نگرانی با مراجعه به پزشک حال خودتو بهتر کنید

اقای د.ع ۳۰ساله
سلام من خیلی تنگی نفس دارم تند تند باد گلو میزنم نگرانم همه میگن از قلبته که نفست نمیاد راهنمایی میکنید.
پاسخ/
علت اصلی تنگی نفس مربوط ریه و قلب است. اما شما که میگی باد گلو دارید و نفستون کم میاد کاملا مربوط به عفونت ریه و ورم معده است.
بدون نگرانی با مراجعه به پزشک حال خودتو بهتر کنید