❓سوال: اگر فردی قبل از ازدواج رابطه جنسی مقعدی داشته باشد مشخص می شود یا خیر؟ ✅جواب: پاسخ مثبت است و پزشکی قانونی با بررسی نشانه ها و علائم مخصوص میتواند پی به این مسئله ببرد که آیا فرد رابطه جنسی از راه مقعد داشته است یا خیر. در افرادی که رابطه ی مقعدی داشته اند، علائمی مثل شل شدن اسفنکتر و از بین رفت چین های مقعدی که در حالت معاینه پوست اطراف مقعد صاف تر از زمان طبیعی است و تورم یا صافی چین ها ، ضخیم شدن پوست اطراف مقعد که به داخل کشیده شده و تا ناحیه پوستی مخاطی ادامه می یابد ، دیده می شود.

❓سوال: اگر فردی قبل از ازدواج رابطه جنسی مقعدی داشته باشد مشخص می شود یا خیر؟

✅جواب: پاسخ مثبت است و پزشکی قانونی با بررسی نشانه ها و علائم مخصوص میتواند پی به این مسئله ببرد که آیا فرد رابطه جنسی از راه مقعد داشته است یا خیر.
در افرادی که رابطه ی مقعدی داشته اند، علائمی مثل شل شدن اسفنکتر و از بین رفت چین های مقعدی که در حالت معاینه پوست اطراف مقعد صاف تر از زمان طبیعی است و تورم یا صافی چین ها ، ضخیم شدن پوست اطراف مقعد که به داخل کشیده شده و تا ناحیه پوستی مخاطی ادامه می یابد ، دیده می شود.