سلام ببخشین من مرد۳۹ساله هستم قبلا دچارزودانزالی بودم و الان مدتیست التم بحالت نعوذنمیرسد وخیلی شل است نمیتوانم رابطه برقرارکنم راهنماییم کنین لطفا. پاسخ / علت نداشتن نعوظ در شما میتواند به علتهای زیر باشد. استرس و فکر کاری مشکلات عصبی و روانی ضعف عضلانی ارتباط مستقیم با عصب شما دارد بدون هیچ نگرانی و استرس پیش متخصص مغز و اعصاب برید و با درمان به زندگی خودتون امید ببخشید

سلام ببخشین من مرد۳۹ساله هستم قبلا دچارزودانزالی بودم و الان مدتیست التم بحالت نعوذنمیرسد وخیلی شل است نمیتوانم رابطه برقرارکنم راهنماییم کنین لطفا.
پاسخ /
علت نداشتن نعوظ در شما میتواند به علتهای زیر باشد.
استرس و فکر کاری
مشکلات عصبی و روانی
ضعف عضلانی
ارتباط مستقیم با عصب شما دارد
بدون هیچ نگرانی و استرس پیش متخصص مغز و اعصاب برید و با درمان به زندگی خودتون امید ببخشید