آقا ۲۳ساله . سلام من از ۱۵سالگی تا الان خود ارضایی میکنم اصلا نمیتونم ترک کنم. الان دو ساله هر شب انجام میدم خیلی ناراحتم لطفا راهنماییم کنید .. پاسخ/ سلام خود ارضایی بعد از مدتی به اعتیاد تبدیل میشود که تر آن یکی از سختترین موارد است. این روزا میگن به نامحرم نگاه نکنید. با شکم پر نخوابید به برهنه خود نگاه نکنید روزه گرفتن و نماز خواندن قرآن و .... اما اعتیاد به خودارضایی بسیار قوی تر از این چیزهاست شما نیاز حتمی دارید که پیش متخصص مغز و اعصاب برید با گرفتن نوار مغزی و تجویز دارو خودارضایی شما رو کمتر و اراده تان را قوی میکند.

آقا ۲۳ساله .
سلام من از ۱۵سالگی تا الان خود ارضایی میکنم اصلا نمیتونم ترک کنم. الان دو ساله هر شب انجام میدم خیلی ناراحتم لطفا راهنماییم کنید ..
پاسخ/
سلام خود ارضایی بعد از مدتی به اعتیاد تبدیل میشود که تر آن یکی از سختترین موارد است.
این روزا میگن به نامحرم نگاه نکنید.
با شکم پر نخوابید
به برهنه خود نگاه نکنید
روزه گرفتن و نماز
خواندن قرآن و ....
اما اعتیاد به خودارضایی بسیار قوی تر از این چیزهاست
شما نیاز حتمی دارید که پیش متخصص مغز و اعصاب برید با گرفتن نوار مغزی و تجویز دارو خودارضایی شما رو کمتر و اراده تان را قوی میکند.