فضاپیمای #ونرا_13 در سال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال آن کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت. @Sky_Pillars

فضاپیمای #ونرا_13 در سال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال آن کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #ونرا_13 در سال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال آن کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت.

@Sky_Pillars