#راهنمای_نصب برنامه #استلاریوم ☝️ ابتدا برنامه رو نصب و جهت شناسایی موقعیت فعلی خود جی پی اس گوشی همراه خود رو فعال کنید بعد از چند دقیقه موقعیت شما شناسایی خواهد شد ( فعال کردن جی پی اس فقط برای بار اول راه اندازی برنامه نیاز است و تا زمانی که در شهر خود هستید نیاز به فعال سازی مجدد ندارید) بعد از شناسایی موقعیت شتاب سنج گوشی خود را از منوی برنامه فعال کنید حال تلفن همراه خود را به سمت آسمان بگیرید، هر آنچه که در صفحه گوشی خود مشاهده میکنید درست واقعیت آن را در آسمان و راستای گوشی خود میبینید.( اگر مشاهده نکردید هنوز موقعیت شما شناسایی نشده است ) شما میتوانید سرعت ساعت برنامه را افزایش و مشاهده کنید که چند ساعت، هفته، ماه و سال قبل و آینده چه رخ داده است. @Sky_Pillars

#راهنمای_نصب برنامه #استلاریوم ☝️
ابتدا برنامه رو نصب و جهت شناسایی موقعیت فعلی خود جی پی اس گوشی همراه خود رو فعال کنید بعد از چند دقیقه موقعیت شما شناسایی خواهد شد ( فعال کردن جی پی اس فقط برای بار اول راه اندازی برنامه نیاز است و تا زمانی که در شهر خود هستید نیاز به فعال سازی مجدد ندارید) بعد از شناسایی موقعیت شتاب سنج گوشی خود را از منوی برنامه فعال کنید حال تلفن همراه خود را به سمت آسمان بگیرید، هر آنچه که در صفحه گوشی خود مشاهده میکنید درست واقعیت آن را در آسمان و راستای گوشی خود میبینید.( اگر مشاهده نکردید هنوز موقعیت شما شناسایی نشده است )
شما میتوانید سرعت ساعت برنامه را افزایش و مشاهده کنید که چند ساعت، هفته، ماه و سال قبل و آینده چه رخ داده است.

@Sky_Pillars