🔔 آیا قصد دارید بدون نقشه ستارگان، سیارات و سحابی ها را رصد کنید؟ آیا قصد دارید فاصله دقیق ستارگان و سیارات را در هر زمان بدرستی بدانید؟ آیا قصد دارید سالیان سال قبل و بعد از زمان فعلی، وضعیت کسوف و خسوفها را بدانید؟ آیا قصد دارید موقعیت کلیه ماهواره های اطرف زمین را ببینید؟ و چندین قابلیت که بدون شک شما را از هر چیزی درباره کیهان بی نیاز میکند... لطفا نرم افزار اندروید و بروز #Stellarium را در ادامه نصب نمایید 👇👇👇

🔔 آیا قصد دارید بدون نقشه ستارگان، سیارات و سحابی ها را رصد کنید؟
آیا قصد دارید فاصله دقیق ستارگان و سیارات را در هر زمان بدرستی بدانید؟
آیا قصد دارید سالیان سال قبل و بعد از زمان فعلی، وضعیت کسوف و خسوفها را بدانید؟
آیا قصد دارید موقعیت کلیه ماهواره های اطرف زمین را ببینید؟
و چندین قابلیت که بدون شک شما را از هر چیزی درباره کیهان بی نیاز میکند...

لطفا نرم افزار اندروید و بروز #Stellarium را در ادامه نصب نمایید 👇👇👇