Medicalgraph

Clear Lungs ready for transplantation

ریه های تر و تمیز آماده برای پیوند ریه

پیوند ریه نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی یا تمام ریه برداشته می‌شود و با یک ریه اهدا شده جایگزین می‌شود.
پیوند ریه یک روش درمانی در بیمارانی است که در مرحله پایانی بیماری‌های ریه به سر می‌برند و به درمان‌های دارویی هیچ پاسخی نشان نمی‌دهند. شرایط متفاوتی ممکن است باعث ایجاد ضرورت پیوند شوند. از شرایط ایجاد کننده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۲۷٪ بیماری‌های انسداد مزمن ریه مثل آمفیزم
۱۶٪ فیبروز ایدیوپاتیک ریوی
۱۴٪ فیبروز کیستیک
۱۲٪ فشار خون ایدیوپاتیک ریوی
۵٪ کمبود آلفا -۱ آنتی‌تریپسین
۲٪ پیوند ریه‌ای که با شکست مواجه شده است
۲۴٪ علل دیگر، از جمله برونشکتازی و سارکوئیدوز.