نکته دارویی : قرص های E.C چیه؟ دیدید روی بعضی قرصا بعد اسمش واژه ی E.C نوشته شده ، آیا تا حالا با خودتون فکر کردید این به چه معنی هستش؟.....نه.....خب من بهتون میگم E.C مخفف واژه Entric Coat یعنی پوشش روده ای است ، حالا این یعنی چی؟ گاهی اوقات سازندگان دارو بخاطر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماده مجبور میشن روکشی را روی قرص بکشند . E.C هم یکی از این روکش هاست که به قرص این امکان رو میده که در محیط بازی روده باز شه جایی که PH از 7 بالاتر باشه یعنی قرص بدون اینکه دچار تغییر بشه از معده عبور کرده و با ورود به روده روکش از روش برداشته شده و امکان جذب دارو فراهم میشه، علت اینکه چنین روکشی روی قرص ها میدن حساس بودن دارو به اسید معده یا داشتن عوارض گوارشی و.. است. نکته : شماعزیزان باید توجه داشته باشین چنین قرص هایی رو حد الامکان قبل غذا وبا شکم خالی بخورین چرا که در غیر این صورت PH معده وقتی پره به PH بازی نزدیک شده و امکان باز شدن قرص تو معده وجود داره که یا دارو بی اثر میشه یا...خلاصه اون اثری رو که ما می خوایم نداره. امپرازول یکی از این قرص هاست که اگر چه مکانیسمش کاهش اسید معده است اما خود دارو به اسید معده حساسه بهمین خاطر E.C شده و باید صبح ناشتا مصرف بشه.

نکته دارویی :

قرص های E.C چیه؟

دیدید روی بعضی قرصا بعد اسمش واژه ی E.C نوشته شده ، آیا تا حالا با خودتون فکر کردید این به چه معنی هستش؟.....نه.....خب من بهتون میگم E.C مخفف واژه Entric Coat یعنی پوشش روده ای است ، حالا این یعنی چی؟ گاهی اوقات سازندگان دارو بخاطر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماده مجبور میشن روکشی را روی قرص بکشند . E.C هم یکی از این روکش هاست که به قرص این امکان رو میده که در محیط بازی روده باز شه جایی که PH از 7 بالاتر باشه یعنی قرص بدون اینکه دچار تغییر بشه از معده عبور کرده و با ورود به روده روکش از روش برداشته شده و امکان جذب دارو فراهم میشه، علت اینکه چنین روکشی روی قرص ها میدن حساس بودن دارو به اسید معده یا داشتن عوارض گوارشی و.. است.

نکته : شماعزیزان باید توجه داشته باشین چنین قرص هایی رو حد الامکان قبل غذا وبا شکم خالی بخورین چرا که در غیر این صورت PH معده وقتی پره به PH بازی نزدیک شده و امکان باز شدن قرص تو معده وجود داره که یا دارو بی اثر میشه یا...خلاصه اون اثری رو که ما می خوایم نداره.

امپرازول یکی از این قرص هاست که اگر چه مکانیسمش کاهش اسید معده است اما خود دارو به اسید معده حساسه بهمین خاطر E.C شده و باید صبح ناشتا مصرف بشه.