🌍 کاپیتان پرسپولیس درگذشت/نوروزی به سفر ابدی رفت بامداد امروز کاپیتان فوتبال پرسپولیس به دلیل سکته قلبی به دیار باقی شتافت. http://www.farhangnews.ir/content/147260

🌍 کاپیتان پرسپولیس درگذشت/نوروزی به سفر ابدی رفت

بامداد امروز کاپیتان فوتبال پرسپولیس به دلیل سکته قلبی به دیار باقی شتافت.

http://www.farhangnews.ir/content/147260