خبرگزاری ایرنا برای بررسی وضعیت سوء مصرف الکل در ایران میزگردی برگزار کرده و از کارشناسان و مسئولان این حوزه دعوت کرده که به بررسی این موضوع بپردازند. علیرضا نوروزی،روانپزشک و رئیس اداره مبارزه با اعتیاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، نرگس بیرقی، روانپزشک و رئیس بخش بستری درمان اعتیاد به الکل بیمارستان طالقانی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امیتیس توکلی، مدیر کلینیک درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و حسین حسنیان مقدم، متخصص سم شناسی بالینی در بیمارستان لقمان حکیم در این میزگرد شرکت کردند. نوروزی: برنامه وزارت بهداشت این است که برنامه مبارزه با الکل مجزا از برنامه های دیگر مبارزه با اعتیاد و بیماریهای روانی نباشد و مراکز درمان سرپایی و بستری آن مجزا نباشد به همین علت مراکز درمان آن در بیمارستانهای موجود یا سایر مراکزی که خدمات سلامت روان ارائه می‌کنند، ایجاد می‌شود. 8 مرکز یا بخش برای بستری معتادان به الکل در کشور داریم که در شهرهای مختلف هستند. از جمله 2 مرکز بستری در تهران و در هر یک از شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرج و گرگان یک مرکز تاسیس شده‌اند. بیرقی: واقعیتها نشان می‌دهد که بعضی ساقی ها در برخی از الکل ها مواد روانگردان مانند ترامادول یا دیازپام له و حل می‌کنند و با این کار میزان وابستگی را افزایش می‌دهند الکل مرگ آور است و اضافه کردن این مواد خطرناک نیز علاوه بر اینکه باعث تشنج حاد می شود، بر مرگ آوری این ماده خطرناک می‌افزاید. توکلی: مشکلات شرعی و قانونی مصرف الکل در ایران سبب شده بود بسیاری از معتادان به مصرف الکل از مراجعه به کلینیک خودداری کنند. برخی از این معتادان تصور می‌کردند در هنگام مراجعه بازداشت می‌شوند و به زندان می‌روند ولی با فرهنگ سازی که انجام شده این مشکل حل شده است و هم اکنون مراجعه کنندگان ما کارت درمانگاه ترک الکل را دریافت می‌کنند و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. حسنیان مقدم: به دلیل تهیه نا سالم مشروبات الکلی هر چند وقت یک بار با یک اپیدمی مسمومیت ناشی از الکل سمی مواجه می‌شویم که افراد زیادی با علائم مشابه در یک مقطع زمانی مراجعه می‌کنند. این میزگرد را در لینک زیر بخوانید: http://adna.ir/news/1520/تکرار-اپیدمی-مسمومیت-با-الکل-20-تا-30-ساله-ها-بیشتر-گرفتار-می-شوند در کانال پایگاه خبری اعتیاد عضو شوید 👇 @ADNAnews

خبرگزاری ایرنا برای بررسی وضعیت سوء مصرف الکل در ایران میزگردی برگزار کرده و از کارشناسان و مسئولان این حوزه دعوت کرده که به بررسی این موضوع بپردازند. علیرضا نوروزی،روانپزشک و رئیس اداره مبارزه با اعتیاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، نرگس بیرقی، روانپزشک و رئیس بخش بستری درمان اعتیاد به الکل بیمارستان طالقانی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امیتیس توکلی، مدیر کلینیک درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و حسین حسنیان مقدم، متخصص سم شناسی بالینی در بیمارستان لقمان حکیم در این میزگرد شرکت کردند.
نوروزی: برنامه وزارت بهداشت این است که برنامه مبارزه با الکل مجزا از برنامه های دیگر مبارزه با اعتیاد و بیماریهای روانی نباشد و مراکز درمان سرپایی و بستری آن مجزا نباشد به همین علت مراکز درمان آن در بیمارستانهای موجود یا سایر مراکزی که خدمات سلامت روان ارائه می‌کنند، ایجاد می‌شود. 8 مرکز یا بخش برای بستری معتادان به الکل در کشور داریم که در شهرهای مختلف هستند. از جمله 2 مرکز بستری در تهران و در هر یک از شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرج و گرگان یک مرکز تاسیس شده‌اند.
بیرقی: واقعیتها نشان می‌دهد که بعضی ساقی ها در برخی از الکل ها مواد روانگردان مانند ترامادول یا دیازپام له و حل می‌کنند و با این کار میزان وابستگی را افزایش می‌دهند الکل مرگ آور است و اضافه کردن این مواد خطرناک نیز علاوه بر اینکه باعث تشنج حاد می شود، بر مرگ آوری این ماده خطرناک می‌افزاید.
توکلی: مشکلات شرعی و قانونی مصرف الکل در ایران سبب شده بود بسیاری از معتادان به مصرف الکل از مراجعه به کلینیک خودداری کنند. برخی از این معتادان تصور می‌کردند در هنگام مراجعه بازداشت می‌شوند و به زندان می‌روند ولی با فرهنگ سازی که انجام شده این مشکل حل شده است و هم اکنون مراجعه کنندگان ما کارت درمانگاه ترک الکل را دریافت می‌کنند و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.
حسنیان مقدم: به دلیل تهیه نا سالم مشروبات الکلی هر چند وقت یک بار با یک اپیدمی مسمومیت ناشی از الکل سمی مواجه می‌شویم که افراد زیادی با علائم مشابه در یک مقطع زمانی مراجعه می‌کنند.
این میزگرد را در لینک زیر بخوانید: http://adna.ir/news/1520/تکرار-اپیدمی-مسمومیت-با-الکل-20-تا-30-ساله-ها-بیشتر-گرفتار-می-شوند

در کانال پایگاه خبری اعتیاد عضو شوید 👇
@ADNAnews