گزارش حدود 1200 مورد مسمومیت کودکان با موادمخدر سازمان بهزیستی: 🔸سال گذشته 1189 مورد مسمویت کودکان با #موادمخدر گزارش شد 🔹 از این تعداد ۴۶۷ کودک به بهزیستی تحویل، ۶۴۷ نفر به خانواده و ۶۰ نفر به اقوام سپرده شدند و ۱۵ کودک نیز فوت کردند. 🔸استان های تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی به ترتیب دارای بیشترین موارد گزارش شده در این خصوص بودند. http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37366:1200-470&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

گزارش حدود 1200 مورد مسمومیت کودکان با موادمخدر

سازمان بهزیستی:
🔸سال گذشته 1189 مورد مسمویت کودکان با #موادمخدر گزارش شد

🔹 از این تعداد ۴۶۷ کودک به بهزیستی تحویل، ۶۴۷ نفر به خانواده و ۶۰ نفر به اقوام سپرده شدند و ۱۵ کودک نیز فوت کردند.

🔸استان های تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی به ترتیب دارای بیشترین موارد گزارش شده در این خصوص بودند.

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37366:1200-470&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak