آموزش و پرورش قدرت "نه" گفتن را به دانش‌آموزان آموزش دهد رییس مرکز تحقیقات ایدز: 📌آموزش و پرورش موثرترین سازمانی است که می‌تواند به دانش‌آموز درباره #موادمخدر و آسیب‌های اجتماعی ناشي از آن آگاهی بخشد و قدرت "نه" گفتن را به وي یاد بدهد. 📌رسانه ملي با ساخت برنامه‌های آموزشی در این حیطه کمک شایانی به خانواده ها خواهد کرد. http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37303:2017-05-23-12-41-06&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

آموزش و پرورش قدرت "نه" گفتن را به دانش‌آموزان آموزش دهد

رییس مرکز تحقیقات ایدز:
📌آموزش و پرورش موثرترین سازمانی است که می‌تواند به دانش‌آموز درباره #موادمخدر و آسیب‌های اجتماعی ناشي از آن آگاهی بخشد و قدرت "نه" گفتن را به وي یاد بدهد.

📌رسانه ملي با ساخت برنامه‌های آموزشی در این حیطه کمک شایانی به خانواده ها خواهد کرد.

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37303:2017-05-23-12-41-06&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak