اولویت‌هاي دولت دوازدهم خدادادي، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: 🔸در پیامی که رهبری به مناسبت شرکت مردم در انتخابات صادر فرمودند، تاکید داشتند که دولت آینده باید اولویت را به حل #آسیب‌های_اجتماعی و توجه به قشر‌های ضعیفی که به نوعی مرتبط با آسیب ‌های اجتماعی هستند. 🔸بر این مبنا تکلیف دولت آینده درخصوص آسیب ‌های اجتماعی بخصوص پنج‌ محوری که رهبری درمورد آسیب‌ های اجتماعی، طلاق، #اعتیاد و... تاکید فرمودند، مشخص شد. http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37293:0960301&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

اولویت‌هاي دولت دوازدهم

خدادادي، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
🔸در پیامی که رهبری به مناسبت شرکت مردم در انتخابات صادر فرمودند، تاکید داشتند که دولت آینده باید اولویت را به حل #آسیب‌های_اجتماعی و توجه به قشر‌های ضعیفی که به نوعی مرتبط با آسیب ‌های اجتماعی هستند.

🔸بر این مبنا تکلیف دولت آینده درخصوص آسیب ‌های اجتماعی بخصوص پنج‌ محوری که رهبری درمورد آسیب‌ های اجتماعی، طلاق، #اعتیاد و... تاکید فرمودند، مشخص شد.

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37293:0960301&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak