🔸نمره قبولی دولت یازدهم در کاهش آسیب های اجتماعی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی: 🔸این دولت توانسته است با انجام اقدامات مناسب در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمره و معدل قابل قبولی بگیرد / رشد این آسیب‌ها متوقف شده است http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37141:2017-05-15-12-42-13&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

🔸نمره قبولی دولت یازدهم در کاهش آسیب های اجتماعی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:
🔸این دولت توانسته است با انجام اقدامات مناسب در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمره و معدل قابل قبولی بگیرد / رشد این آسیب‌ها متوقف شده است

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37141:2017-05-15-12-42-13&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak