📌 #ایران، دارنده چهارمین گمرک جهان در مبارزه با قاچاق #موادمخدر است معاون گمرک کشور: 📌 گمرک ایران هم اکنون به عنوان چهارمین گمرک جهان در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر شناخته می شود و مورد تقدیر و تشویق سازمان های بین المللی قرار گرفته است. http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37127:2017-05-13-20-04-37&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

📌 #ایران، دارنده چهارمین گمرک جهان در مبارزه با قاچاق #موادمخدر است

معاون گمرک کشور:
📌 گمرک ایران هم اکنون به عنوان چهارمین گمرک جهان در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر شناخته می شود و مورد تقدیر و تشویق سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37127:2017-05-13-20-04-37&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak