پیشنهاد شبکه ورود مواد مخدر به سرباز یگان حفاظت زندان 📌 اعضای شبکه‌ای که قصد ورود #موادمخدر به یکی از #زندان­‌های کشور را داشتند با هوشیاری و وظیفه شناسی سرباز یگان حفاظت به دام قانون افتادند. http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37066:2017-05-10-10-44-02&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

پیشنهاد شبکه ورود مواد مخدر به سرباز یگان حفاظت زندان

📌 اعضای شبکه‌ای که قصد ورود #موادمخدر به یکی از #زندان­‌های کشور را داشتند با هوشیاری و وظیفه شناسی سرباز یگان حفاظت به دام قانون افتادند.

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37066:2017-05-10-10-44-02&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak