پیشگیری اولیه محور اصلی مبارزه با #موادمخدر خاني، کارشناس امور اجتماعی: ▪️در بحث اجتماعي شدن مقابله با #اعتياد، بايد روي #پيشگيري اوليه بسيار كار كرد و آن را محور اصلي اين رويكرد قرار دهد. ▪️حتي يك بار تجربه مصرف مواد مخدر و تركيبات ناشي از #آمفتامين‌ها تا هفت تا هشت سال در بدن باقي مي‌ماند که اعتیادآور است . شرح خبر: http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37037:2017-05-09-12-37-49&catid=90&Itemid=5512 📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼 @iranpaak

پیشگیری اولیه محور اصلی مبارزه با #موادمخدر

خاني، کارشناس امور اجتماعی:
▪️در بحث اجتماعي شدن مقابله با #اعتياد، بايد روي #پيشگيري اوليه بسيار كار كرد و آن را محور اصلي اين رويكرد قرار دهد.

▪️حتي يك بار تجربه مصرف مواد مخدر و تركيبات ناشي از #آمفتامين‌ها تا هفت تا هشت سال در بدن باقي مي‌ماند که اعتیادآور است .

شرح خبر:
http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=37037:2017-05-09-12-37-49&catid=90&Itemid=5512

📥 عضو كانال ايران پاك شويد 👇🏼
@iranpaak