باسلام خدمت همکاران محترم خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید . اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند . در گروه اعلام عمومی خواهند کرد . با تشکر

باسلام خدمت همکاران محترم
خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید .

اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند .
در گروه اعلام عمومی خواهند کرد .
با تشکر