با سلام خدمت همکاران گرامی ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه . مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن . مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند . 🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐 از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند. ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست . از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم . اگر دوستانی بتوانند به عنوان ادمین کمک کنند خوشحال می شویم .

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
اگر دوستانی بتوانند به عنوان ادمین کمک کنند خوشحال می شویم .