سلام , میشه علت کمر دردو بگین ؟؟مثلا وقتی بشینی نتونی پا شی

سلام , میشه علت کمر دردو بگین ؟؟مثلا وقتی بشینی نتونی پا شی
سلام , میشه علت کمر دردو بگین ؟؟مثلا وقتی بشینی نتونی پا شی
فقط همين سرپا هستي درد نداره
فقط همين سرپا هستي درد نداره
نه همیشه درد بکنه , وقتیم که سرپا بایستی بیشتر
نه همیشه درد بکنه , وقتیم که سرپا بایستی بیشتر
ديسك خفيف داري
نه همیشه درد بکنه , وقتیم که سرپا بایستی بیشتر
برو ازمايش ام أراي بده مطمن شو
برو ازمايش ام أراي بده مطمن شو
ممنونم 🙏