دوستان سلام علت یبوست مکررچیه مشکل ازمعده است یاروده لطفا راهنمایی بفرمایید🙏
دوستان سلام علت یبوست مکررچیه مشکل ازمعده است یاروده لطفا راهنمایی بفرمایید🙏