سلام ببخشید میشه این نوار رو واسم تفسیر کنید واسه ی اقای 56ساله با سابقه ناراحتی قلبی
سلام ببخشید میشه این نوار رو واسم تفسیر کنید واسه ی اقای 56ساله با سابقه ناراحتی قلبی