امتیاز بزرگ دوره های دکترا نسبت به کارشناسی ارشد در کشور ایتالیا برخورداری اکثر دانشجویان پذیرفته شده از بورسیه تحصیلی به مدت 3 سال میباشد که این مبلغ هزینه های کامل زندگی را پوشش میدهد و در واقع دانشجویان دوره دکترا به نوعی یک کارمند محقق برای دانشگاه میشن. بنابراین باید حداکثر تلاش دوستان در این جهت باشه که حالا که قرار هست پذیرفته بشن حتما با اسکولارشیپ باشه. این روند فقط با رزومه قوی و در درجه اول مقالات چاپ شده و در ادامه یک ریسرچ پروپزال قوی امکان پذیر هست و باعث جابجایی بین رنکینگ میشه.

امتیاز بزرگ دوره های دکترا نسبت به کارشناسی ارشد در کشور ایتالیا برخورداری اکثر دانشجویان پذیرفته شده از بورسیه تحصیلی به مدت 3 سال میباشد که این مبلغ هزینه های کامل زندگی را پوشش میدهد و در واقع دانشجویان دوره دکترا به نوعی یک کارمند محقق برای دانشگاه میشن.
بنابراین باید حداکثر تلاش دوستان در این جهت باشه که حالا که قرار هست پذیرفته بشن حتما با اسکولارشیپ باشه.
این روند فقط با رزومه قوی و در درجه اول مقالات چاپ شده و در ادامه یک ریسرچ پروپزال قوی امکان پذیر هست و باعث جابجایی بین رنکینگ میشه.