"درباره تخصص رشته پزشکی اطلاعات لازم دارم؟" پاسخ: معمولا در فراخوان های عمومی دانشگاهها بیشتر رشته های علوم پایه برای پذیرش ارایه میشن چه در پزشکی و چه در دامپزشکی و رشته های بالینی عموما از طریق خود دانشگاه و جداگانه دانشجو میگیرن.و معمولا از دانشجویان خود اون دانشگاه قبول میشن. بعضی از رشته ها که حالت بینایبن بالینی و آزمایشگاهی دارن نیز مثل انکولوژی یا advance surgery و ... در کال های عمومی پذیرش دارن. همچنین رشته بیماری عفونی و کبد و چند تا رشته دیگه که نزدیک به این فیلد ها هستند رو دیدم تو کال پارسال چند تا دانشگاهها.

"درباره تخصص رشته پزشکی اطلاعات لازم دارم؟"


پاسخ: معمولا در فراخوان های عمومی دانشگاهها بیشتر رشته های علوم پایه برای پذیرش ارایه میشن چه در پزشکی و چه در دامپزشکی و رشته های بالینی عموما از طریق خود دانشگاه و جداگانه دانشجو میگیرن.و معمولا از دانشجویان خود اون دانشگاه قبول میشن.
بعضی از رشته ها که حالت بینایبن بالینی و آزمایشگاهی دارن نیز مثل انکولوژی یا advance surgery و ... در کال های عمومی پذیرش دارن.
همچنین رشته بیماری عفونی و کبد و چند تا رشته دیگه که نزدیک به این فیلد ها هستند رو دیدم تو کال پارسال چند تا دانشگاهها.