راستی شما موقع کد نویسی چه موسیقی گوش میدید ؟ 1- پاپ 2- سننی

راستی شما موقع کد نویسی چه موسیقی گوش میدید ؟
1- پاپ 2- سننی
راستی شما موقع کد نویسی چه موسیقی گوش میدید ؟
1- پاپ 2- سننی
man kole zendgim shad o bandari gosh midam khkhkh
man kole zendgim shad o bandari gosh midam khkhkh
😂
man kole zendgim shad o bandari gosh midam khkhkh
بعد چطوری تایپ میکنی؟!😂
بعد چطوری تایپ میکنی؟!😂
be rahati khkhhk