اقا شما گرماي خورشيد ما سرماي زمستون

اقا شما گرماي خورشيد ما سرماي زمستون
اقا شما گرماي خورشيد ما سرماي زمستون
😂😂😂😂 baz shooro shod
😂😂😂😂 baz shooro shod
اثرات کدنویسی از صبح تا حالا هست 😉😉😄😄
اثرات کدنویسی از صبح تا حالا هست 😉😉😄😄
khkhkh bzar 1 ax bfrstam hale hamamoono tashrih mikone