اما فعلا تونستم یک نفر رو پیدا کنم که yii بلد باشه

اما فعلا تونستم یک نفر رو پیدا کنم که yii بلد باشه