با سلام به همه دوستان خوبم من از طرف جامعه شیراز به جمع شما اومدم و خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم. وظیفه من محاسبه امتیاز گروه و اعضای جامعه شیراز در بین شما هست. اگر هنوز عضو جامعه شیراز نشدید همین الان به من پیام بدید. @ShirazCommunityBot ممنونم از اینکه من رو در کنار خودتون تحمل میکنید. سعی میکنم کم صحبت کنم.

با سلام به همه دوستان خوبم
من از طرف جامعه شیراز به جمع شما اومدم و خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم. وظیفه من محاسبه امتیاز گروه و اعضای جامعه شیراز در بین شما هست. اگر هنوز عضو جامعه شیراز نشدید همین الان به من پیام بدید. @ShirazCommunityBot
ممنونم از اینکه من رو در کنار خودتون تحمل میکنید. سعی میکنم کم صحبت کنم.
با سلام به همه دوستان خوبم
من از طرف جامعه شیراز به جمع شما اومدم و خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم. وظیفه من محاسبه امتیاز گروه و اعضای جامعه شیراز در بین شما هست. اگر هنوز عضو جامعه شیراز نشدید همین الان به من پیام بدید. @ShirazCommunityBot
ممنونم از اینکه من رو در کنار خودتون تحمل میکنید. سعی میکنم کم صحبت کنم.
👍