والا الان یک ماهی هست دارم جدی php کار میکنم. در مورد فریموورک شما نظرتون در مورد yii چطوره؟

والا الان یک ماهی هست دارم جدی php کار میکنم. در مورد فریموورک شما نظرتون در مورد yii چطوره؟