چه زبانی کار میکنید

چه زبانی کار میکنید
چه زبانی کار میکنید
سلام من .net رو چند سالی کار کردم و الان برای ضرورت کارم php رو دارم دنبال میکنم...
سلام من .net رو چند سالی کار کردم و الان برای ضرورت کارم php رو دارم دنبال میکنم...
شما داری کار درست رو میکنی