🅾خبر فوری//:با همکاری مشاور محترم معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی جناب اقای دکتر خدایی و مطالبه گری دوساله انجمن کارشناسان بهداشت خراسان رضوی،همزمان با نشست نمایندگان کارشناسان بهداشت کشور با مقامات بهداشتی وزارت بهداشت،پیش نویس تغییر سرفصل های دروس رشته های بهداشت و همچنین تغییر روند کیفی و کمی رشته های کارشناسی بهداشت عمومی،محیط و حرفه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است قرار است پیشنهادات لازم دریافت شده از معاونت اموزشی دانشکده بهداشت مشهد برای تغییر سرفصل های دروس در جلسه ی فردا چهارشنبه بررسی و برای تصویب در سطح وزارت بهداشت ضمن تصویب استانی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد،به وزارتخانه ارسال نمایند. 🈂به کانال کارشناسان بهداشت ایران بپیوندید: @behdashtian 🈂درج مطلب: @ahmadmehri

🅾خبر فوری//:با همکاری مشاور محترم معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی جناب اقای دکتر خدایی و مطالبه گری دوساله انجمن کارشناسان بهداشت خراسان رضوی،همزمان با نشست نمایندگان کارشناسان بهداشت کشور با مقامات بهداشتی وزارت بهداشت،پیش نویس تغییر سرفصل های دروس رشته های بهداشت و همچنین تغییر روند کیفی و کمی رشته های کارشناسی بهداشت عمومی،محیط و حرفه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است قرار است پیشنهادات لازم دریافت شده از معاونت اموزشی دانشکده بهداشت مشهد برای تغییر سرفصل های دروس در جلسه ی فردا چهارشنبه بررسی و برای تصویب در سطح وزارت بهداشت ضمن تصویب استانی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد،به وزارتخانه ارسال نمایند.
🈂به کانال کارشناسان بهداشت ایران بپیوندید:
@behdashtian
🈂درج مطلب:
@ahmadmehri