۱۰.اختصاص یک روز معین جهت پاسداشت کادر بهداشت و یا نگارش یک متن تبریک ویژه نیروهای بهداشتی سیستم، در کنار این اقدامات برای روز پزشک، پرستار، داروساز، ماما، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و ... نشان از احترام و قدرشناسی از زحمات این نیروهای گمنام عرصه سلامت دارد.لذا انتظار می رود زحمات نیروهای خدوم حوزه سلامت مورد غفلت قرار نگیرد. ۱۱.با توجه به عملکرد نیروهای بهداشتی در سیستم سلامت ، بازنگری در وضعیت حقوقی نیروهای بهداشتی با توجه به اینکه در سیستم بسیاری از امور مربوط به بیماران توسط نیروهای بهداشتی انجام می شود،از مطالبات بر حق نیروهای بهداشتی می باشد. ۱۲.با توجه به اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص پذیرش داوطلبان بومی رشته هاي تحصيلي دوره روزانه مقطع كارداني (نيمه متمركز) دانشگاه هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشكده هاي علوم پزشكي و مجتمع هاي آموزش عالي سلامت داراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، بر اساس سوابق تحصيلي و همچنین افزایش پذیرش دانشجویان بین الملل و شهریه پرداز با رتبه پایین تر از دانشجویان معمولی، حال این مسئله مطرح است؛ اگر جامعه به نیروی انسانی متخصص در زمینه بهداشت و سلامت نیازمند است، پس فارغ التحصیلان، و دانشجویان آماده به کار که هر ساله دانش آموخته می شوند چه جایگاهی در این مراکز دارند! جناب آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی، شما از نیروهای رزمنده و انقلابی و از کارآمدترین وزرای دولت تدبیر و امید هستید و این مرقومه تنفیذ شده توسط دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت استحضار حضرتعالی و دستور رسیدگی جهت بهبود وضعیت موجود به نگارش آمده است که قطعاً ارتقاء سلامت جامعه را به دنبال خواهد داشت. با سپاس و احترام دانشجویان دانشکده بهداشت پایتخت معنوی کشور-مشهد مقدس1394

۱۰.اختصاص یک روز معین جهت پاسداشت کادر بهداشت و یا نگارش یک متن تبریک ویژه نیروهای بهداشتی سیستم، در کنار این اقدامات برای روز پزشک، پرستار، داروساز، ماما، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و ... نشان از احترام و قدرشناسی از زحمات این نیروهای گمنام عرصه سلامت دارد.لذا انتظار می رود زحمات نیروهای خدوم حوزه سلامت مورد غفلت قرار نگیرد.

۱۱.با توجه به عملکرد نیروهای بهداشتی در سیستم سلامت ، بازنگری در وضعیت حقوقی نیروهای بهداشتی با توجه به اینکه در سیستم بسیاری از امور مربوط به بیماران توسط نیروهای بهداشتی انجام می شود،از مطالبات بر حق نیروهای بهداشتی می باشد.

۱۲.با توجه به اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص پذیرش داوطلبان بومی رشته هاي تحصيلي دوره روزانه مقطع كارداني (نيمه متمركز) دانشگاه هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشكده هاي علوم پزشكي و مجتمع هاي آموزش عالي سلامت داراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، بر اساس سوابق تحصيلي و همچنین افزایش پذیرش دانشجویان بین الملل و شهریه پرداز با رتبه پایین تر از دانشجویان معمولی، حال این مسئله مطرح است؛ اگر جامعه به نیروی انسانی متخصص در زمینه بهداشت و سلامت نیازمند است، پس فارغ التحصیلان، و دانشجویان آماده به کار که هر ساله دانش آموخته می شوند چه جایگاهی در این مراکز دارند!

جناب آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی، شما از نیروهای رزمنده و انقلابی و از کارآمدترین وزرای دولت تدبیر و امید هستید و این مرقومه تنفیذ شده توسط دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت استحضار حضرتعالی و دستور رسیدگی جهت بهبود وضعیت موجود به نگارش آمده است که قطعاً ارتقاء سلامت جامعه را به دنبال خواهد داشت.

با سپاس و احترام

دانشجویان دانشکده بهداشت پایتخت معنوی کشور-مشهد مقدس1394