تأثير قطره آهن بر روي دندانها آهن با ميناي دندان ترکيب شده و در صورت استفاده به تدریج آن را سياه مي کند و مقاومت طبيعي آن را از بين مي برد. براي جلوگيري : بايد موقع دادن قطره آهن آن را به ته حلق بچکانيد تا حتي الامکان با دندان ها برخورد نکند و نيز پس از خوردن قطره آهن، به کودک آب خورانده شود تا آهن از دندان هاي کودک پاک شود . ميزان آهن موجود در شير مادر کم است و به همين علت، مصرف قطره آهن در شيرخواراني که از شير مادر تغذيه مي کنند توصيه مي شود. آهن با ميناي دندان ترکيب شده و آن را سياه مي کند و مقاومت طبيعي آن را از بين مي برد. نقش مواد قندی در ایجاد پوسیدگی کودکانی که به طور مرتب از شیشه آب قند،آب میوه یا شیر شیرین شده استفاده می کنند. وقتی بزرگتر می شوند، دندانهایشان دچار پوسیدگی میگردد.به ویژه کودکانی که هنگام خواب هم شیشه به دهان دارند. دندانهایشان بیشتر از بقیه کودکان پوسیده می شود. اگر سر پستانک را به مواد شیرین مثل عسل آغشته کنیم ،دندانهای کودک شدیدا دچار پوسیدگی می گردد. وقتی شربتهای دارویی یا تقویتی به کودک می دهیم،به علت وجود مواد قندی در این داروها ،باید دهان و دندانهای کودک را تمیز کنیم. تا آنجا که ممکن است از دادن مواد و مایعات شیرین مثل آب قند و ،ب نبات داغ،آب میوه شیرین و ... به کودک بخصوص در شب خودداری کنیم. از حدود 2 سالگی یک مسواک مخصوص کودک برای فرزندتان تهیه کنید و به اندازه «یک نخود» روی آن خمیردندان بگذارید. فرزندتان می‌تواند خودش مسواک زدن را تمرین کند ولی وظیفه اصلی را در مسواک زدن دندان‌هایش شما بر عهده دارید. (مریم سادات موسوی.کارشناس بهداشت عمومی)

تأثير قطره آهن بر روي دندانها
آهن با ميناي دندان ترکيب شده و در صورت استفاده به تدریج آن را سياه مي کند و مقاومت طبيعي آن را از بين مي برد.
براي جلوگيري : بايد موقع دادن قطره آهن آن را به ته حلق بچکانيد تا حتي الامکان با دندان ها برخورد نکند و نيز پس از خوردن قطره آهن، به کودک آب خورانده شود تا آهن از دندان هاي کودک پاک شود .
ميزان آهن موجود در شير مادر کم است و به همين علت، مصرف قطره آهن در شيرخواراني که از شير مادر تغذيه مي کنند توصيه مي شود.
آهن با ميناي دندان ترکيب شده و آن را سياه مي کند و مقاومت طبيعي آن را از بين مي برد.
نقش مواد قندی در ایجاد پوسیدگی
کودکانی که به طور مرتب از شیشه آب قند،آب میوه یا شیر شیرین شده استفاده می کنند. وقتی بزرگتر می شوند، دندانهایشان دچار پوسیدگی میگردد.به ویژه کودکانی که هنگام خواب هم شیشه به دهان دارند. دندانهایشان بیشتر از بقیه کودکان پوسیده می شود.
اگر سر پستانک را به مواد شیرین مثل عسل آغشته کنیم ،دندانهای کودک شدیدا دچار پوسیدگی می گردد.
وقتی شربتهای دارویی یا تقویتی به کودک می دهیم،به علت وجود مواد قندی در این داروها ،باید دهان و دندانهای کودک را تمیز کنیم.
تا آنجا که ممکن است از دادن مواد و مایعات شیرین مثل آب قند و ،ب نبات داغ،آب میوه شیرین و ... به کودک بخصوص در شب خودداری کنیم.
از حدود 2 سالگی یک مسواک مخصوص کودک برای فرزندتان تهیه کنید و به اندازه «یک نخود» روی آن خمیردندان بگذارید.
فرزندتان می‌تواند خودش مسواک زدن را تمرین کند ولی وظیفه اصلی را در مسواک زدن دندان‌هایش شما بر عهده دارید.

(مریم سادات موسوی.کارشناس بهداشت عمومی)