🅾پیام مشاور محترم معاون بهداشتی وزیر بهداشت،مدیرمسئول مجله کشوری بهورز،پیشکسوت عرصه بهداشت کشور،قایم مقام ریس دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی در حوزه مشارکتهای اجتماعی ٫سازمانهای مردم نهاد وخیریه های سلامت به کارشناسان بهداشت ایران همین اکنون به ما ارسال شد: سلام به همه شما کارشناسان محترم پرتلاش ومغز های متفکر شبکه بهداشت ودرمان که بصورت گمنام مشغول خدمت به مردم هستید هر چند نتیجه کار شما را مردم ومسولین مثل درمان نمیتوانند احساس وببینند ولی سودی که خدمات شما برای مردم دارد بیش ازدرمان است زیرا مردم فقط برگ ومیوه درخت را می بینند وکاری به ریشه ندارند که با چه زحمتی توانسته سرسبزی ومیوه زندگی را ارمغان اورد !!ولی مهم این است که باور داشته باشید معامله شما باخداست ولذت وشیرینی عنایت خدا ودعای مادران وشادابی کودکان سرمایه گرانسنگی است که باید شکرگذار ان باشید برایتان ارزوی توفیق بیشتر ازدرگاه ایزد منان درراه رسیدن به اهدافتان را دارم سربلند باشید با احترام دکتر غلامحسن خدایی درج مطلب:@ahmadmehri به کانال کارشناسان بهداشت کشور بپیوندید:@behdashtian

🅾پیام مشاور محترم معاون بهداشتی وزیر بهداشت،مدیرمسئول مجله کشوری بهورز،پیشکسوت عرصه بهداشت کشور،قایم مقام ریس دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی در حوزه مشارکتهای اجتماعی ٫سازمانهای مردم نهاد وخیریه های سلامت به کارشناسان بهداشت ایران همین اکنون به ما ارسال شد:
سلام به همه شما کارشناسان محترم پرتلاش ومغز های متفکر شبکه بهداشت ودرمان که بصورت گمنام مشغول خدمت به مردم هستید هر چند نتیجه کار شما را مردم ومسولین مثل درمان نمیتوانند احساس وببینند ولی سودی که خدمات شما برای مردم دارد بیش ازدرمان است زیرا مردم فقط برگ ومیوه درخت را می بینند وکاری به ریشه ندارند که با چه زحمتی توانسته سرسبزی ومیوه زندگی را ارمغان اورد !!ولی مهم این است که باور داشته باشید معامله شما باخداست ولذت وشیرینی عنایت خدا ودعای مادران وشادابی کودکان سرمایه گرانسنگی است که باید شکرگذار ان باشید
برایتان ارزوی توفیق بیشتر ازدرگاه ایزد منان درراه رسیدن به اهدافتان را دارم سربلند باشید
با احترام دکتر غلامحسن خدایی
درج مطلب:@ahmadmehri
به کانال کارشناسان بهداشت کشور بپیوندید:@behdashtian