🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ضمن خوش آمدگویی به دوستان تازه وارد برای عنوان کردن پرسش و پاسخ های خود میتوانید به گروه ما پیوندید و ما را به دوستان خود معرفی کنید. گروه: https://t.me/joinchat/BAHcPkOMvW2FO6X8vDDe_Q کانال: @uniaustria

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ضمن خوش آمدگویی به دوستان تازه وارد
برای عنوان کردن پرسش و پاسخ های خود میتوانید به گروه ما پیوندید و ما را به دوستان خود معرفی کنید.

گروه:
https://t.me/joinchat/BAHcPkOMvW2FO6X8vDDe_Q

کانال:
@uniaustria