روش کار با اپ های موبایلی که زبان آنها را نمی دانید: وقتی در کشوری هستید که زبان آن کشور را بلد نیستید، گاهی نیاز پیدا میکنید که با اپ های موبایل مخصوص آن کشور کار کنید در حالی که آن اپ فقط به همان زبان وجود دارد و زبان انگلیسی یا فارسی به آن اضافه نشده است. مثلا در فرانسه برای هر کاری یک اپ وجود دارد که گاهی چاره ای ندارید جز آنکه با آن کار کنید ولی تقریبا همه آنها به زبان فرانسه هستند و امکان تغییر زبان اپ به انگلیسی و فارسی اساسا وجود ندارد. مثل اپ های مربوط به بانک و حساب بانکی، اپ مربوط به ساعت حرکت اتوبوسهای خطوط مختلف از ایستگاه های مختلف، اپ های مخصوص سفارش غذا از رستورانهای مختلف یا سفارش مواد غذایی از فروشگاه ها، اپ مخصوص سفارش بلیط قطار یا اتوبوس و غیره. کاری که می توان در این مواقع انجام داد این است که صفحه ای از اپ را که می خواهید به زبان انگلیسی یا فارسی ترجمه کنید را با موبایل عکس بگیرید (همه موبایلها این قابلیت را دارند که با فشردن کلیدهای مشخصی، از صفحه نمایش موبایل عکس می گیرند و در موبایل ذخیره می کنند.)‌ سپس به اپ Google Translate بروید و زبان مبدا و مقصد را مشخص کنید و بعد دکمه دوربین را در اپ فشار دهید. بعد که صفحه مربوط به عکس گرفتن باز شد با استفاده از دکمه ای که در پایین سمت چپ وجود دارد می توانید انتخاب کنید که به جای عکس گرفتن میخواهید از عکسهایی که در موبایل ذخیره شده است استفاده کنید و بعد عکسی که از اپ خارجی گرفتید را انتخاب کنید تا کل صفحه یا جملات انتخابی را برای شما ترجمه کند. @MojtabaInFrance

روش کار با اپ های موبایلی که زبان آنها را نمی دانید:
وقتی در کشوری هستید که زبان آن کشور را بلد نیستید، گاهی نیاز پیدا میکنید که با اپ های موبایل مخصوص آن کشور کار کنید در حالی که آن اپ فقط به همان زبان وجود دارد و زبان انگلیسی یا فارسی به آن اضافه نشده است. مثلا در فرانسه برای هر کاری یک اپ وجود دارد که گاهی چاره ای ندارید جز آنکه با آن کار کنید ولی تقریبا همه آنها به زبان فرانسه هستند و امکان تغییر زبان اپ به انگلیسی و فارسی اساسا وجود ندارد. مثل اپ های مربوط به بانک و حساب بانکی، اپ مربوط به ساعت حرکت اتوبوسهای خطوط مختلف از ایستگاه های مختلف، اپ های مخصوص سفارش غذا از رستورانهای مختلف یا سفارش مواد غذایی از فروشگاه ها، اپ مخصوص سفارش بلیط قطار یا اتوبوس و غیره.
کاری که می توان در این مواقع انجام داد این است که صفحه ای از اپ را که می خواهید به زبان انگلیسی یا فارسی ترجمه کنید را با موبایل عکس بگیرید (همه موبایلها این قابلیت را دارند که با فشردن کلیدهای مشخصی، از صفحه نمایش موبایل عکس می گیرند و در موبایل ذخیره می کنند.)‌ سپس به اپ Google Translate بروید و زبان مبدا و مقصد را مشخص کنید و بعد دکمه دوربین را در اپ فشار دهید. بعد که صفحه مربوط به عکس گرفتن باز شد با استفاده از دکمه ای که در پایین سمت چپ وجود دارد می توانید انتخاب کنید که به جای عکس گرفتن میخواهید از عکسهایی که در موبایل ذخیره شده است استفاده کنید و بعد عکسی که از اپ خارجی گرفتید را انتخاب کنید تا کل صفحه یا جملات انتخابی را برای شما ترجمه کند.
@MojtabaInFrance