بعد از تمام شدن یکی از کلاسهای دانشگاه، مسئول ایمنی دانشکده وارد کلاس شد و چند دقیقه ای درباره مسائل ایمنی صحبت کرد. توضیح داد که مثلا در شرایط بحرانی باید چه رفتاری از خودتون نشون بدید. سه برگه شامل آموزش مسائل ایمنی به داخل همه کلاس ها نصب شده است. بعد گفت معمولا یک بار در سال آژیر خطر بحران را برای تمرین به صدا در می آوریم ولی هرگز نخواهیم گفت که این واقعی بوده یا برای تمرین بوده و شما همیشه باید آن را واقعی در نظر بگیرید و اقدام لازم را انجام دهید. یکی از نکات جالبی که گفت این بود که اگر سر کلاس احساس کردید حالتان خوب نیست هرگز تنها از کلاس خارج نشوید. ما دوست نداریم بعدا ببینیم در دستشویی یا مکان خلوتی به تنهایی فوت کرده اید. در این مواقع حتما با یکی از دوستانتان از کلاس خارج شوید و به استادتان هم اطلاع دهید که چرا از کلاس خارج می شوید. @MojtabaInFrance

بعد از تمام شدن یکی از کلاسهای دانشگاه، مسئول ایمنی دانشکده وارد کلاس شد و چند دقیقه ای درباره مسائل ایمنی صحبت کرد. توضیح داد که مثلا در شرایط بحرانی باید چه رفتاری از خودتون نشون بدید. سه برگه شامل آموزش مسائل ایمنی به داخل همه کلاس ها نصب شده است. بعد گفت معمولا یک بار در سال آژیر خطر بحران را برای تمرین به صدا در می آوریم ولی هرگز نخواهیم گفت که این واقعی بوده یا برای تمرین بوده و شما همیشه باید آن را واقعی در نظر بگیرید و اقدام لازم را انجام دهید. یکی از نکات جالبی که گفت این بود که اگر سر کلاس احساس کردید حالتان خوب نیست هرگز تنها از کلاس خارج نشوید. ما دوست نداریم بعدا ببینیم در دستشویی یا مکان خلوتی به تنهایی فوت کرده اید. در این مواقع حتما با یکی از دوستانتان از کلاس خارج شوید و به استادتان هم اطلاع دهید که چرا از کلاس خارج می شوید.
@MojtabaInFrance