دانشگاه به دانشجويان خارجي يك دفترچه راهنما ميده كه تمام مطالب مورد نيازشون مثل ويزا و سفر و زندگي در فرانسه حتي از قبل از سفر به فرانسه رو شامل ميشه و به دو زبان انگليسي و فرانسه نوشته شده. در پست هاي بعدي نكاتي از اين دفترچه راهنما رو براتون خواهم نوشت.

دانشگاه به دانشجويان خارجي يك دفترچه راهنما ميده كه تمام مطالب مورد نيازشون مثل ويزا و سفر و زندگي در فرانسه حتي از قبل از سفر به فرانسه رو شامل ميشه و به دو زبان انگليسي و فرانسه نوشته شده.
در پست هاي بعدي نكاتي از اين دفترچه راهنما رو براتون خواهم نوشت.