برای باز کردن حساب بانکی و گرفتن بیمه خونه، یه بانکی رو صاحبخونه معرفی کرد و گفت که این بانک به دانشجوها خدمات رایگان میده. ولی وقتی رفتم بانک گفت خدمات رایگان برای پروموشن سال قبل بود و گفت که خدمات کارت ویزا ماهی ۸ یورو هزینه داره. بیمه خونه هم میشه ماهی ۸ یورو با یه مقداری هم فی اولیه برای صدور کارت و افتتاح حساب

برای باز کردن حساب بانکی و گرفتن بیمه خونه، یه بانکی رو صاحبخونه معرفی کرد و گفت که این بانک به دانشجوها خدمات رایگان میده. ولی وقتی رفتم بانک گفت خدمات رایگان برای پروموشن سال قبل بود و گفت که خدمات کارت ویزا ماهی ۸ یورو هزینه داره. بیمه خونه هم میشه ماهی ۸ یورو با یه مقداری هم فی اولیه برای صدور کارت و افتتاح حساب