کشاورزی در آلمان بسیار گسترده و کاملا مکانیزه است. درآمد کشاورزان هم نسبتا خوبه. علاوه بر کشاورزی بعضی شون اجازه نصب توربین های بادی ر تو زمین شون می دهند و مبلغی اجاره میگیرند.

کشاورزی در آلمان بسیار گسترده و کاملا مکانیزه است. درآمد کشاورزان هم نسبتا خوبه. علاوه بر کشاورزی بعضی شون اجازه نصب توربین های بادی ر تو زمین شون می دهند و مبلغی اجاره میگیرند.