✅ هگ فیش ها به طور وسیع به عنوان یکی از زشت ترین موجودات زنده شناخته شده اند که بخاطر ترشح لعاب چسبناک و لجن مانند از خودشان زننده تر هم به نظر میرسند! 🆔 @iran_science ✅✅ اگه یک هگ فیش را آزار بدهید می تواند در دقایقی کوتاه تا 8 لیتر لعاب فوق العاده چسبناک از خودش ترشح کند که یک نقش دفاعی برایش دارد. 🆔 @iran_science ✅✅✅ ازین لعاب ممکن است در آینده در صنعت ساخت پوشاک هم استفاده شود! 🆔 @iran_science 💠 هگ فیش ها 4 قلب دارند. 💠علاوه بر بینی از پوست خودشان هم نفس می شکند. 🆔 @iran_science 🔵🔴 امروز 14 اکتبر روز جهانی این موجود آبزی است و هدف از این روز یادآوری این موضوع است که در طبیعت زیبایی همه چیز نیست و تمام موجودات با ارزش هستند! #هگ_فیش #روز_جهانی #آبزی فرستنده: بانو "نگار" ═══════════════════ 🆔 @iran_science_bot ═══════════════════ https://www.daysoftheyear.com/days/hagfish-day/

✅ هگ فیش ها به طور وسیع به عنوان یکی از زشت ترین موجودات زنده شناخته شده اند که بخاطر ترشح لعاب چسبناک و لجن مانند از خودشان زننده تر هم به نظر میرسند!

🆔 @iran_science

✅✅ اگه یک هگ فیش را آزار بدهید می تواند در دقایقی کوتاه تا 8 لیتر لعاب فوق العاده چسبناک از خودش ترشح کند که یک نقش دفاعی برایش دارد.

🆔 @iran_science

✅✅✅ ازین لعاب ممکن است در آینده در صنعت ساخت پوشاک هم استفاده شود!

🆔 @iran_science

💠 هگ فیش ها 4 قلب دارند.

💠علاوه بر بینی از پوست خودشان هم نفس می شکند.

🆔 @iran_science

🔵🔴 امروز 14 اکتبر روز جهانی این موجود آبزی است و هدف از این روز یادآوری این موضوع است که در طبیعت زیبایی همه چیز نیست و تمام موجودات با ارزش هستند!

#هگ_فیش
#روز_جهانی
#آبزی

فرستنده: بانو "نگار"

═══════════════════
🆔 @iran_science_bot
═══════════════════

https://www.daysoftheyear.com/days/hagfish-day/