🔷 پیش‌بینی هوش انسان با اسکن مغزی 🆔 @iran_science 🔹 دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه ییل با استفاده از اسکن‌های اف‌ام‌آر‌آی توانسته‌اند دقیقا هوش افراد را پیش‌بینی کنند. 🆔 @iran_science 🌐 این یافته‌ها در مجله Nature منتشر شده است. ═══════════════════ 🆔 @iran_science_bot ═══════════════════ http://www.wired.com/2015/10/scientists-can-now-predict-intelligence-brain-activity/ http://dx.doi.org/10.1038/nn.4135

🔷 پیش‌بینی هوش انسان با اسکن مغزی

🆔 @iran_science

🔹 دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه ییل با استفاده از اسکن‌های اف‌ام‌آر‌آی توانسته‌اند دقیقا هوش افراد را پیش‌بینی کنند.

🆔 @iran_science

🌐 این یافته‌ها در مجله Nature منتشر شده است.

═══════════════════
🆔 @iran_science_bot
═══════════════════

http://www.wired.com/2015/10/scientists-can-now-predict-intelligence-brain-activity/

http://dx.doi.org/10.1038/nn.4135