🔷 تولید آزمایشگاهی پروتئینی که 90 درصد از سرطان ها را از بین می برد 🆔 @iran_science 🔹گروهی از دانشمندان دانمارکی و کانادایی در حین تلاش برای کشف واکسنی برای مبارزه با مالاریا در زنان باردار، به طور تصادفی متوجه شدند که بخشی از انگل مالاریا، می تواند نقش مهمی در درمان سرطان ها داشته باشد. 🆔 @iran_science 🔹این مطالعه، امیدهایی را برای ابداع یک درمان واقعی پزشکی برای سرطان بالا برده است و محققان امیدوارند بتوانند در چهار سال آینده به مرحله آزمایش روی انسان ها برسند. 🆔 @iran_science 🔵 محققان هزاران نمونه را از تومورهای مغزی گرفته تا لوکمیا (سرطان خون) آزمایش کردند تا به یک تصویر کلی رسیدند و در نهایت یافته هایشان نشان داد که پروتئین مالاریا می تواند با بیش از 90 درصد تومورها در بدن انسان مبارزه کند 🌐 این کشف در مجله Cancer Cell منتشر شده است. ═══════════════════ 🆔 @iran_science_bot ═══════════════════ http://www.dailymail.co.uk/health/article-3270894/Cancer-breakthrough-MALARIA-protein-destroy-nine-10-cancers.html

🔷 تولید آزمایشگاهی پروتئینی که 90 درصد از سرطان ها را از بین می برد

🆔 @iran_science

🔹گروهی از دانشمندان دانمارکی و کانادایی در حین تلاش برای کشف واکسنی برای مبارزه با مالاریا در زنان باردار، به طور تصادفی متوجه شدند که بخشی از انگل مالاریا، می تواند نقش مهمی در درمان سرطان ها داشته باشد.

🆔 @iran_science

🔹این مطالعه، امیدهایی را برای ابداع یک درمان واقعی پزشکی برای سرطان بالا برده است و محققان امیدوارند بتوانند در چهار سال آینده به مرحله آزمایش روی انسان ها برسند.

🆔 @iran_science

🔵 محققان هزاران نمونه را از تومورهای مغزی گرفته تا لوکمیا (سرطان خون) آزمایش کردند تا به یک تصویر کلی رسیدند و در نهایت یافته هایشان نشان داد که پروتئین مالاریا می تواند با بیش از 90 درصد تومورها در بدن انسان مبارزه کند

🌐 این کشف در مجله Cancer Cell منتشر شده است.

═══════════════════
🆔 @iran_science_bot
═══════════════════

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3270894/Cancer-breakthrough-MALARIA-protein-destroy-nine-10-cancers.html