🔵 الگوریتم دقیق اپی ژنتیکی گرایش جنسی مردان را پبش بینی می کند 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 🆔 @iran_science 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 ✔ پژوهشی جدید که توسط انجمن ژنتیک انسانی آمریکا (ASHG) انجام شده است نشان می دهد با الگوریتمی که از 9 ناحیه ژنوم توسط داده های اپی ژنتیک بدست آمده است می توان، گرایش جنسی مردان را با دقت 70 درصد پیش بینی کرد. 🆔 @iran_science 🔍 این پژوهش با بررسی الگوی دی ان ای متیلاسیون در سراسر ژنوم جفت دوقلوهای یکسان ( مردان ) انجام شده است. ترجمه : نوید @Navid9554 #گرایش_جنسی #همجنس_گرایی #دگرجنس_گرایی #ژنتیک #دوقلو http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151008141634.htm

🔵 الگوریتم دقیق اپی ژنتیکی گرایش جنسی مردان را پبش بینی می کند

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🆔 @iran_science
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

✔ پژوهشی جدید که توسط انجمن ژنتیک انسانی آمریکا (ASHG) انجام شده است نشان می دهد با الگوریتمی که از 9 ناحیه ژنوم توسط داده های اپی ژنتیک بدست آمده است می توان، گرایش جنسی مردان را با دقت 70 درصد پیش بینی کرد.

🆔 @iran_science

🔍 این پژوهش با بررسی الگوی دی ان ای متیلاسیون در سراسر ژنوم جفت دوقلوهای یکسان ( مردان ) انجام شده است.

ترجمه : نوید
@Navid9554

#گرایش_جنسی
#همجنس_گرایی
#دگرجنس_گرایی
#ژنتیک
#دوقلو

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151008141634.htm