یک معلم زیست شناسی در هلند با در آوردن لباسش در کلاس، شیوه جدید آموزش این درس را نشان داد. تصاویر 👆 ویدیو👇 #اینفوگرافیک #ویدیو #معلم #زیست_شناس 🌺🍃🌺🍃🌺🍃 @iran_science 🍃🌺🍃🌺🍃🌺

یک معلم زیست شناسی در هلند با در آوردن لباسش در کلاس، شیوه جدید آموزش این درس را نشان داد.

تصاویر 👆
ویدیو👇

#اینفوگرافیک
#ویدیو
#معلم
#زیست_شناس

🌺🍃🌺🍃🌺🍃
@iran_science
🍃🌺🍃🌺🍃🌺