«دانشمند جوان ایرانی در جمع ۱۰ دانشمند برتر جهان قرار گرفت» 🆔 @iran_science نشریه‌ «ساینس نیوز» با نظرخواهی از ۳۰ نفر از برندگان جایزه نوبل، ۱۰ دانشمندی که تحقیقاتشان بیش از همه مورد توجه این نوبلیست‌ها بوده را انتخاب کرده که در جمع آنها دکتر یاسر رودی، فیزیک‌پیشه جوان ایرانی نیز حضور دارد. https://www.sciencenews.org/article/meet-10-scientists-who-are-making-their-mark?tgt=more

«دانشمند جوان ایرانی در جمع ۱۰ دانشمند برتر جهان قرار گرفت»

🆔 @iran_science

نشریه‌ «ساینس نیوز» با نظرخواهی از ۳۰ نفر از برندگان جایزه نوبل، ۱۰ دانشمندی که تحقیقاتشان بیش از همه مورد توجه این نوبلیست‌ها بوده را انتخاب کرده که در جمع آنها دکتر یاسر رودی، فیزیک‌پیشه جوان ایرانی نیز حضور دارد.

https://www.sciencenews.org/article/meet-10-scientists-who-are-making-their-mark?tgt=more