🔷 ماه اکتبر ، ماه مبارزه آگاهی‌بخشی در مورد سرطان پستان است. 🔍 تصویر را باز کنید و روی آن بزرگ نمایی کنید تا خوانا تر شود. منبع اینفوگرافیک: گمانه #سرطان #پستان #اینفوگرافیک

🔷 ماه اکتبر ، ماه مبارزه آگاهی‌بخشی در مورد سرطان پستان است.

🔍 تصویر را باز کنید و روی آن بزرگ نمایی کنید تا خوانا تر شود.

منبع اینفوگرافیک: گمانه

#سرطان
#پستان
#اینفوگرافیک