رفع حساسیت نوزادان به شیر گاو با استفاده از پروبیوتیک‌ها 🆔 iran_science پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که تزریق فرمولهای پروبیوتیک در نوزادانی که توانایی مصرف شیر گاو را ندارند، باعث افزایش باکتری‌های روده می‌شود که برای سلامتی مفید هستند و حساسیت‌های غذایی را از بین می‌برد. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150922104647.htm

رفع حساسیت نوزادان به شیر گاو با استفاده از پروبیوتیک‌ها

🆔 iran_science

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که تزریق فرمولهای پروبیوتیک در نوزادانی که توانایی مصرف شیر گاو را ندارند، باعث افزایش باکتری‌های روده می‌شود که برای سلامتی مفید هستند و حساسیت‌های غذایی را از بین می‌برد.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150922104647.htm