ارسال خاطرات دیجیتالی به ماه با موشک برنامه جدید ارسال حافظه دیجیتال به ماه موسوم به پروژه Moonspike برای اولین‌ بار با بودجه مردمی و با طراحی کریس لارمور، کارآفرین آمریکایی و کریستین ون بنگزتون، طراح سابق پروژه فضاپیمای زیرمداری اجرا شده است. 🆔 @iran_science طراحان پروژه اظهار کردند: برای هر نفر که 29 دلار به این پروژه کمک کند حدود یک مگابایت حافظه دیجیتال در نظر گرفته شده است. همچنین برای اختصاص دو مگابایت فضای دیجیتال، هر سرمایه‌گذار باید حدود 120 دلار بپردازد. طراحان پروژه ارسال حافظه دیجیتال به ماه در مورد جزئیات فنی موشک ارسال‌کننده گفتند: برای ارسال این محموله به ماه از فناوری پرتاب دو مرحله‌ای استفاده خواهد شد، مرحله اول با پرتاب از زمین تا ارتفاع 200 کیلومتری و کسب سرعت 8500 متر بر ثانیه ادامه دارد، سپس با روشن شدن موتورهای ثانویه، فاز دوم سفر تا رسیدن به سطح ماه و فرود در آن ادامه خواهد داشت. آن‌ها در مورد شرایط لازم برای اجرایی شدن این پروژه عنوان کردند: در صورتی که در طول یک ماه آینده حداقل یک میلیون دلار کمک‌های مردمی جمع‌آوری شود، پروژه تا سه سال برای جمع‌آوری کامل بودجه ادامه خواهد داشت. http://space.com/30712-moonspike-private-moon-rocket-kickstarter-campaign.html

ارسال خاطرات دیجیتالی به ماه با موشک

برنامه جدید ارسال حافظه دیجیتال به ماه موسوم به پروژه Moonspike برای اولین‌ بار با بودجه مردمی و با طراحی کریس لارمور، کارآفرین آمریکایی و کریستین ون بنگزتون، طراح سابق پروژه فضاپیمای زیرمداری اجرا شده است.

🆔 @iran_science

طراحان پروژه اظهار کردند: برای هر نفر که 29 دلار به این پروژه کمک کند حدود یک مگابایت حافظه دیجیتال در نظر گرفته شده است. همچنین برای اختصاص دو مگابایت فضای دیجیتال، هر سرمایه‌گذار باید حدود 120 دلار بپردازد.

طراحان پروژه ارسال حافظه دیجیتال به ماه در مورد جزئیات فنی موشک ارسال‌کننده گفتند: برای ارسال این محموله به ماه از فناوری پرتاب دو مرحله‌ای استفاده خواهد شد، مرحله اول با پرتاب از زمین تا ارتفاع 200 کیلومتری و کسب سرعت 8500 متر بر ثانیه ادامه دارد، سپس با روشن شدن موتورهای ثانویه، فاز دوم سفر تا رسیدن به سطح ماه و فرود در آن ادامه خواهد داشت.

آن‌ها در مورد شرایط لازم برای اجرایی شدن این پروژه عنوان کردند: در صورتی که در طول یک ماه آینده حداقل یک میلیون دلار کمک‌های مردمی جمع‌آوری شود، پروژه تا سه سال برای جمع‌آوری کامل بودجه ادامه خواهد داشت.

http://space.com/30712-moonspike-private-moon-rocket-kickstarter-campaign.html